Θερμομόνωση

MEPETHERM SYSTEM –  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

MEPETHERM SYSTEM – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

Το Mapetherm System αποτελεί ένα εξελιγμένο τεχνολογικά σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης με τη δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε διαφόρους τύπους μονωτικών (ΕPS, EPS plus, πετροβάμβακας, XPS) και πληθώρα τελικών επιχρισμάτων σε πολλές κοκκομετρίες και διευρυμένο χρωματολόγιο για όλες τις απαιτήσεις. Δοκιμασμένα για τις έντονες συνθήκες της ελληνικής επικράτειας, αποτελούν προϊόντα με την τεχνογνωσία των εργαστηρίων Έρευνας & Ανάπτυξης της Mapei και […]

Read more